Múi giờ tại New York nhanh hơn California 3 tiếng, nhưng nó cũng không làm nhịp sống tại California chậm lại.

Có người tốt nghiệp ở tuổi 22, nhưng phải đợi tận 5 năm để tìm được một công việc tốt và ổn định.

Có người trở thành CEO năm 25 tuổi,nhưng lại qua đời khi mới 50.

Trong khi có người trở thành CEO ở tuổi 50, lại sống đến tận năm 90 tuổi.

Có người vẫn còn độc thân, trong khi có người đã ổn định gia đình.

Obama nghỉ hưu ở tuổi 55, và Trump lên chức Tổng thống năm 70 tuổi.

Tất cả mọi người trên thế giới này đều phát triển theo múi giờ riêng của họ.

Những người xung quanh bạn có thể đi trước bạn, nhưng cũng có người đi sau bạn.

Nhưng tất cả mọi người đều có những cuộc đua riêng, trong khoảng thời gian của riêng họ.

Đừng đố kỵ với họ,và cũng đừng mỉa mai họ.

Họ đang ở múi giờ riêng của họ và bạn cũng vậy.

Cuộc sống chính là chờ đợi đến cơ hội phù hợp để hành động.

Vì vậy, hãy thả lỏng bản thân.

Bạn chẳng phải muộn, cũng không hề sớm.

Bạn đang ở đúng thời điểm của chính mình đấy!
—————————-
Nguồn: Sưu tầm