Cà Phê bản chất nó là ĐẮNG Nếu muốn Ngọt thì thêm đường, thêm sữa vào Cuộc đời vốn muôn vàn khó khăn Muốn đời tốt đẹp thì Thêm Bao Dung, yêu thương nhiều vào Và Người cần được Bao Dung, yêu thương nhiều nhất là CHÍNH BẠN.

Nguồn: Thầy Nguyễn Phùng Phong

https://www.facebook.com/nguyenphungphongvn/posts/pfbid02nf5HFtkDTX3ftcQ3FXh3JzJ1X5BgSaQuT9NCsMaAqiWAuy8mcm8Fic9NFkQ2AjiXl