Chào mừng bạn đến với ứng dụng Cuộc đời tự do của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến quyền riêng tư của bạn và cam kết đảm bảo dữ liệu cá nhân của người dùng được xử lý một cách an toàn và bảo mật. Dưới đây là một số thông tin về cách chúng tôi xử lý việc xoá dữ liệu người dùng trong ứng dụng của chúng tôi.

1. Yêu cầu Xoá Dữ Liệu Người Dùng

Nếu bạn muốn yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân của bạn khỏi ứng dụng Facebook nhúng trên trang web của chúng tôi, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

  1. Truy cập trang web của chúng tôi và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  2. Tìm và truy cập cài đặt tài khoản hoặc quản lý tài khoản của bạn.
  3. Tìm và chọn tùy chọn “Xoá tài khoản” hoặc “Xoá dữ liệu cá nhân.”
  4. Bạn sẽ được hướng dẫn qua quy trình để xác minh danh tính của bạn và xác nhận yêu cầu xoá dữ liệu.

2. Thời gian Xử Lý

Chúng tôi cam kết xử lý yêu cầu xoá dữ liệu người dùng của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân áp dụng.

3. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến việc xoá dữ liệu cá nhân của bạn hoặc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hỗ trợ hoặc Zalo OA.

4. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản Xoá Dữ Liệu Người Dùng này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo một cách rõ ràng trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và luôn sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân của người dùng.

(Cập nhật lần cuối vào tháng 3 năm 2024)