HITA GAME

Trò chơi của những Hiền Tài
Bộ giáo cụ đào tạo Hiền Tài

Tổng:

4.868.000đ

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM

1. Bộ cờ Hita Game

2. Bộ 15 khoá học Bản đồ đào tạo Hiền Tài

3. Phần mềm 5 Phút Thuộc Bài

4. Bộ khoá học Kinh doanh online

5. Hệ thống, công cụ Kinh doanh online

6. Cộng đồng Facebook

1
MAIN HEADING
Subheading
Xây dựng Cuộc đời tự do × 1
4.868.000
5 Phút thuộc bài (5 năm) × 1
0
Tạm tính 4.868.000
VAT 0
Tổng 4.868.000

Thông tin đăng ký

Tài khoản dùng để đăng nhập Chương trình sẽ được gửi đến bạn qua Email đăng ký bên dưới

Hình thức thanh toán

  • Thanh toán tự động, đơn hàng sẽ được xử lý ngay sau khi bạn chuyển khoản thành công

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư.

Người đồng hành: Lê Thanh Trông (https://www.facebook.com/lethanhtrong268)