Từ cổ chí kim Chỉ có từ DẠY CON chứ không có từ DẠY CHA MẸ.

Đối Với Cha Mẹ chỉ cần TRI ÂN, TRỌNG ÂN và BÁO ÂN ❤

Ai không tin thì cứ tiếp tục lối sống cũ của mình, khi nào đủ mệt thì quay lại bài viết này.

Nhưng nhớ bấm Chia Sẻ để dành khi bản thân cần ❤