TRI ÂN, TRỌNG ÂN VÀ BÁO ÂN

Từ cổ chí kim Chỉ có từ DẠY CON chứ không có từ DẠY CHA MẸ. Đối Với Cha Mẹ chỉ cần TRI ÂN, TRỌNG ÂN và BÁO ÂN ❤ Ai không tin thì cứ tiếp tục lối sống cũ của mình, khi nào đủ mệt thì quay lại bài viết này. Nhưng nhớ bấm […]

CHỊU TRÁCH NGHIỆM

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=698356758309672&set=a.270971324381553&type=3  

5 CÁCH BIẾN CON THÀNH KẺ BẤT TÀI

5 CÁCH BIẾN CON THÀNH KẺ BẤT TÀI Không cho làm việc nhà Không cho sai Không cho hỏi Không cho tự quyết định Không cho học 5’ Thuộc Bài Nguồn:Thầy Nguyễn Phùng Phong    

Thời Đại Đau Đớn

https://www.facebook.com/hitaphong/posts/pfbid02UJDRhaTxzt6sxowh2cVq9jpNCFkZ6Yq7K2nZcnDHbUxpheCH6iBbuKYN51uB9MGRl